Финансови отчети

1. Тримесечни отчети


2020


2019

 • Първо тримесечие
 • Първо тримесечие консолидиран
 • Второ тримесечие
 • Второ тримесечие консолидиран
 • Трето тримесечие
 • Трето тримесечие консолидиран
 • Четвърто тримесечие
 • Четвърто тримесечие консолидиран

 • 2018

  • Първо тримесечие
  • Първо тримесечие консолидиран
  • Второ тримесечие
  • Второ тримесечие консолидиран
  • Трето тримесечие
  • Трето тримесечие консолидиран
  • Четвърто тримесечие
  • Четвърто тримесечие консолидиран

  • 2017


   2016


   2015


   2014


   2013


   2012


   2011


   2010


   2009


   2008

   2. Годишни отчети


   3. Годишни консолидирани отчети


   4. Доклади за прилагане на политиката за възнагражденията